Sobre prònostics científics (i epidèmies)

 


Nassim Nicholas Tareb és un assagista de perfil neoliberal, però que fa aportacions interessants i crítiques respecte del processament estadístic que la ciència realitza. En aquest article polemitza sobre els pronòstics on les cues de la distribució (és a dir, els valors que queden allunyats de la normalitat) són ben importants (com en el cas d'una pandèmia). I no podríem dir el mateix respecte de l'educació, on sembla que es menyspreen els valors allunyats de la normalitat?

Traducció castellana

Versió original

 

 

Comentaris